GİZLİLİK HÜKÜMLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

 

1. Medirevo, Uzmanının kişisel bilgilerini korur ve onlara saygı duyar.

 

2. Uzman, doldurduğu Kayıt Formu ile bilgi sağlayarak, bu bölümde açıklanan uygulamaları kabul etmiş ve onay vermiş sayılır. Medirevo, Uzmanının kişisel bilgilerini aşağıda açıklanan kurallar ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde işleme tabi tutmaktadır.

 

3. Medirevo, her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; üye, müşteri, uzmanının bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil hizmetler) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Medirevo’ ye ait ürünleri sunabilmek ve Uzman ile arasındaki ilişkinin gereğini yerine getirmek amacıyla Uzmanın kişisel verilerini işleyebilir.

 

4. Medirevo, Uzmanından aşağıdaki verileri toplayabilir ve işleyebilir.

 

a. Uzman tarafından Medirevo’ ya doğrudan sağlanan bilgiler: Bu kapsama Uzmanın Medirevo resmi web sitesindeki formları doldurarak veya telefon, e-posta veya başka bir iletişim yöntemi aracılığıyla Medirevo ile iletişime geçerek sağladığı doğrudan bilgiler dahildir. Bu bilgiler Uzmanın;

 

Adı, soyadı

Mesleği

Adresi

Aile Bilgileri

Aylık Geliri

Çocuk Sayısı ve yaşları

Doğum Tarihi

E-posta adresi

Sabit ve Cep Telefonu numarası

Uzmanın numarası

T.C. Kimlik numarası

Vergi Kimlik numarası

Sosyal Sigorta numarası

Banka Hesap Bilgileri

Anne – Baba adı ve soyadı

Pasaport Numarasını içerir.

 

b. Medirevo tarafından Uzman hakkında toplanan bilgiler: Bu kapsama Uzmanın satın alma geçmişi, girişimci ağı yapısındaki seviyesi, performansı, sponsorluk yaptığı yeni üyelere ilişkin bilgileri girmektedir. Ayrıca Uzman, Medirevo resmi web sitesini her ziyaret ettiğinde Medirevo aşağıdaki bilgileri otomatik olarak toplayabilir:

 

Bilgisayar internete bağlanmak için kullanılan İnternet Protokol (IP) adresi

Oturum açma bilgileri

İnternet tarayıcısının türü ve versiyonu

Saat dilimi ayarları

Tarayıcı eklenti türleri ve versiyonları

İşletim sistemi ve platformu da dahil olmak üzere teknik bilgiler

Medirevo resmi web sitesine yönlendiren, site içinde ve siteden çıkışta tıklanan (tarih ve saat içeren) Tekdüze Kaynak Konumlandırıcı (URL) akışı da dahil olmak üzere Uzmanın ziyaretine ilişkin bilgiler

Uzmanın incelediği veya aradığı ürünler

Sayfa yanıt süreleri

Karşıdan yükleme hataları

Belirli sayfaların ziyaret süreleri

Sayfa interaksiyon bilgileri (kaydırma, tıklama ve fare üzerinde)

Sayfadan çıkış için kullanılan yöntemler

Medirevo müşteri hizmetlerini aramak için kullanılan tüm telefon numaralar

 

c. Medirevo tarafından diğer kaynaklardan edinilen bilgiler: Uzmanın Medirevo tarafından yönetilen diğer sitelerden veya sunulan diğer hizmetlerden herhangi birini kullanması durumunda Medirevo Uzman hakkında bilgi toplayabilir. Aynı zamanda Medirevo , birlikte çalıştığı üçüncü taraflardan da (örneğin, teknik, ödeme ve teslimat hizmetlerindeki iş ortakları ve yükleniciler, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi kayıt büroları gibi) Uzman hakkında bilgi alabilir.

 

d. Medirevo, Uzmana ait kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar ve KVKK doğrultusunda kullanır:

 

Uyuşmazlıkların çözümü, ücret tahsilatı ve sorun giderme dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmek ve Medirevo’ dan talep edilen bilgi, ürün ve hizmetleri sağlamak için,

Hali hazırda Uzman tarafından satın alınmış veya hakkında bilgi istemiş olduğu ürün ve hizmetlere benzer ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak için,

Uzmanın hakları, menfaatleri, istihkakları ve diğer koşulları sağlamak için,

Medirevo ile Uzmanın arasındaki işbirliğinin tabi olduğu vergi yasaları, sosyal güvenlik yasaları, istatistiksel yükümlülükler vs. gibi yürürlükte olan diğer düzenlemelere uyum sağlamak için,

Uzmanın, Medirevo’ nun politikaları ve kurallarına uygunluğunu denetlemek ve temin etmek için,

Uzmanının ilgisini çekebileceği düşünülen ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak veya seçilmiş üçüncü tarafların sağlamasına izin vermek için,

Uzman, Medirevo’nun hizmetlerine ilişkin değişikliklerden haberdar etmek için,

Medirevo, resmi web sitesi içeriğinin Uzman ve bilgisayarı için en etkin şekilde sunulmasını sağlamak için,

Uzman ağının etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak için,

Medirevo, resmi web sitesinin yönetimi ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket gibi iç işlemler için;

Medirevo, resmi web sitesinin içeriğinin Uzman ve bilgisayarı için en etkin şekilde sunulduğundan emin olmak amacıyla Medirevo resmi web sitesini geliştirmek için;

Uzmanın istediği zaman sunulan hizmetin interaktif özelliklerini kullanabilmesi için,

Medirevo, resmi web sitesinin güvenliğini sağlamak için;

Tüketici memnuniyeti performansı ve benzeri çalışmaları da kapsayacak şekilde Uzmanlara ve diğer kişilere sunulan reklamların etkinliğini anlamak, ölçmek ve uygun reklamları iletmek için,

Uzmanın veya Medirevo resmi web sitesinin diğer kullanıcılarının ilgisini çekebilecek ürün veya hizmetlere ilişkin öneri ve tavsiyelerde bulunmak için,

Düzenleyici kurumlar veya diğer yetkili makamların istekleri ve yasal taleplerine yanıt vermek için.

 

e. Medirevo , Uzmanın kişisel bilgilerinizi satmaz, kiralamaz veya ticari amaçlı olarak ifşa etmez. Yalnızca Elektronik Ticaret Kanunu, KVKK ve sair mevzuat kapsamında işler.

 

f. Medirevo, Bu maddenin (c) bendinde sıralanan faaliyetlerin ifasında destek sağlamaları için Medirevo grup şirketlerine (ana şirket ve bağlı ortaklıklar) Uzmanın kişisel bilgilerine erişim sağlama ve işleme izni verebilir.

 

g. Medirevo , aşağıda belirtilen seçilmiş üçüncü taraflara Uzmanın kişisel bilgilerine erişim sağlama ve net olarak tanımlanmış kapsam ve amaç dahilinde bu bilgileri işleme izni verebilir.

 

İş ortakları (kargo firma ve acenteleri, fatura-kredi tahsilat büroları, lojistik, müşteri destek gibi çeşitli hizmet sağlayıcılar),

Uzmanlara ve diğer kişilere uygun reklamları seçmek ve sunmak için gereken bilgilere ihtiyaç duyan reklamcılar ve reklam ağları,

 

Medirevo, kişileri tanımlayıcı bilgileri reklamcılarına ifşa etmemekle beraber, kullanıcıları hakkında, örneğin reklamlarının belirli bir günde 35 yaş altı 1.000 kadın kullanıcı tarafından tıklandığı bilgisi gibi “yığın veriler” sağlayabilir. Medirevo söz konusu yığın verileri reklamcıların hedef kitlelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla da kullanabilir. (örneğin, belirli bir bölgeden Medirevo sistemine yeni katılan Uzmanlar gibi)

Medirevo resmi web sitesinin geliştirilmesi ve optimizasyonunda Medirevo’ ye destek olan analiz ve arama motoru sağlayıcılar,

Uzmanın onay vermesi halinde kendisine gönderilecek pazarlama mesajları veya müşteri memnuniyeti anketleri de dahil olmak üzere toplu e-posta çözümleri sağlayıcıları, toplu e-kısa mesaj çözümleri sağlayıcıları gibi, Medirevo mesajlarının girişimcilere iletilmesini sağlayan teknik çözüm sağlayıcılar.

 

h. Medirevo , Uzmanın kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla da paylaşabilir.

 

i. Kendisine ait herhangi bir ticari faaliyet veya varlığı satması, satın alması veya başka bir şekilde devretmesi halinde Medirevo, Uzmanın kişisel bilgilerini söz konusu ticari faaliyet veya varlığın muhtemel satıcı, alıcı veya devralıcısına ifşa edebilir.

 

j. Medirevo ’ nun veya varlıklarının tümünün bir üçüncü tarafça satın alınması halinde, Uzmanların kişisel bilgileri de devrolunan varlıklar arasında yer alacaktır.

 

k. Medirevo, yasal bir yükümlülüğe uymak veya Medirevo içerisindeki geçerli düzenlemeleri yürürlüğe koymak veya uygulamak, veya haklarını, varlıklarını veya Girişimcilerin, müşterilerinin ve diğer kişilerin güvenliğini korumak için Girişimcilerin kişisel bilgilerini ifşa etme veya paylaşma yükümlülüğü olması halinde, bu bilgileri paylaşabilir. Bu maddenin kapsamına, dolandırıcılığı önlemek ve kredi riskini azaltmak amacıyla diğer şirketler ve organizasyonlarla bilgi alışverişi de girmektedir.

 

l. Mevzuat çerçevesinde izin verilen kişi veya kuruluşlar ve bilgi talep etmeye kanunen yetkili kamu otoritesi tüzel kişiler; ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz; ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız 3. kişiler, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, bankalar ve diğer 3. Kişiler de bu kapsamdadır.

 

5. Uzman tarafındanMedirevo’ ya sağlanan veya Medirevo tarafından toplanan kişisel veriler güvenli sunucularda saklanmaktadır. Tüm online ödeme işlemleri SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenmekte ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmektedir. Medirevo online işlemlerde kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi saklamamaktadır. Uzman hakkında toplanan bilgiler KVKK kapsamında Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde veya dışındaki bir lokasyona aktarılabilir ve burada saklanabilir. Söz konusu bilgiler AEA dışında Medirevo veya tedarikçilerinden biri için çalışan personel tarafından işlenebilir. Söz konusu personel diğer şeylerin yanı sıra Uzmanının siparişinin karşılanması, ödeme bilgilerinin işlenmesi, istihkaklarının işlenmesi ve destek hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faaliyette bulunabilir. Uzman, kişisel bilgilerini vererek bu aktarım, saklama ve işleme süreçlerine izin vermiş olur.

 

6. Medirevo , kişisel bilgilerin güvenli ve bu duyuru/bildirim/Kitapçık ile yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde işleme tabi tutulmasını sağlamak için gerekli tüm makul önlemleri alır. Kişisel veriler Genel Müdürlük, Medirevo resmi internet sitesi, diğer elektronik hizmet sağlayıcılar, sözleşmeler, çağrı merkezi ve alternatif kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

7. Medirevo , Uzmanının resmi web sitesinin belirli alanlarına erişim sağlayabilmesi için Uzmana bir şifre verdiğinde veya Uzman bir şifre seçtiğinde, bu şifrenin gizli tutulması Uzmanın sorumluluğundadır. Uzman bu şifreyi hiç kimseyle paylaşamaz. Paylaşması halinde Hesabı üzerinde yapılan tüm işlemlerden kendisi sorumludur. Uzmanı, şifresinin kontrolünü kaybetmesi, kişisel verileri üzerindeki kontrolünü de büyük ölçüde kaybetmesi sonucunu doğuracağından, böyle bir durumda derhal Medirevo’yu bilgilendirmesi ve şifresini değiştirmesi gerekmektedir.

 

8. Uzmanın kişisel bilgilerini korumak için elinden gelen tüm özeni göstermesine rağmen Medirevo, resmi web sitesine aktarılan bilgilerin güvenliğini garanti edemez, her türlü bilgi aktarımında risk Uzmana aittir.

 

9. Uzman, kişisel bilgilerinin pazarlama amaçlı kullanılmamasını talep etme hakkına sahiptir. Uzman, bu hakkını bilgilerini toplamak için kullanılan formlarda bulunan uygun kutuları işaretleyerek veya kutulardaki işareti kaldırarak kullanabilir.

 

10. Uzmanın, Medirevo tarafından tutulan kişisel bilgilerine erişme, düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkı vardır. Uzman hesabına giriş yaparak kişisel bilgilerinin çoğunu görebilir, inceleyebilir ve değiştirebilir.

 

11. Uzman, Medirevo Müşteri Hizmetleri’ne talebini iletmek şartıyla, hesabını kapatabilir. Ancak Medirevo, kanunlara uyma, dolandırıcılığı önleme, borç tahsilatı, anlaşmazlıkları çözümleme, soruşturmalara destek olma ve yasaların izin verdiği işlemleri yapma amacıyla kapatılmış hesaplardaki kişisel bilgileri korumaya devam eder.

 

12. Uzman,Medirevo’ ya başvurarak, kişisel verilerinin;

 

a.işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.işlenmişse bilgi talep etme,

c.işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.aktarılan kişileri bilme,

e.eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

f.KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinme ve yok edilmesini isteme,

g.aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri kapsamında yapılan işlemleri öğrenme,

h.münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

13. Medirevo, Uzmanı, Medirevo Uzman ağının bir üyesi olduğunda, Uzman ağının diğer üyelerinin kişisel bilgilerini işleyebilmesi için aşağıdaki hükümler çerçevesinde yetki verir. Uzman da bu bilgileri ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükler ve özellikle kendisine tevdi edilen verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin kurallara uygun bir şekilde işlemeyi taahhüt eder. Uzmanın temel yükümlülükleri şunlardır:

 

Kendisine Medirevo tarafından tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen veri işleme amacı kapsamında işleme almak,

Bağlayıcı kanun hükümleri aksini gerektirmedikçe, kişisel bilgileri bu duyuru/bildirim/Kitapçıkta belirtilmeyen bir şekilde kullanıma sunmaya yönelik faaliyetlerden kaçınmak,

Medirevo ile ilişkisinin sona ermesinden sonra, kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri derhal iade etmek ve söz konusu bilgileri yukarıda belirtilen hedefin yerine getirilmesi amacıyla kaydetmiş olduğu elektronik veri taşıyıcılardan silmek.

 

14. Medirevo , Uzmana tevdi edilmiş kişisel verileri korumaya yönelik olarak uyguladığı yöntemleri denetleme hakkına sahiptir. Talep etmesi halinde, Uzman derhal Medirevo’ya böyle bir denetimi yapma fırsatı sunmakla yükümlüdür.

 

15. Uzman, Medirevo’nun bu duyuru/bildirim/Kitapçık kapsamında kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgilerin işlenmesine, özellikle kişisel bilgilerin korunmasına yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin tüm sorularını derhal ve doğru bir şekilde yanıtlamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

16. Uzmanın kişisel bilgileri bu duyuru/bildirim/Kitapçık hükümlerine aykırı bir biçimde kullanması halinde, Medirevo, Uzman kaydını feshetme hakkına sahiptir.

 

17. Medirevo, Uzmanın, kişisel bilgilerin bu duyuru/bildirim/Kitapçığa aykırı bir biçimde işlenmesinden dolayı üçüncü taraflara karşı doğabilecek yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

18. Medirevo resmi web sitesinde, Uzmanı, web sitesinin diğer kullanıcılarından ayırt etmek için çerezler (web sitesi kullanıcılarının bilgisayarına yerleştirilen küçük dosyalar) kullanılabilir. Bunun amacı, Uzmanı web sitesini gezerken, ona iyi bir deneyim sunmak ve web sitesini geliştirmeye olanak vermektir. Medirevo bu Çerezleri, bilgi akışını analiz etmek; hizmetleri, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, reklam etkinliğini ölçmek, güven ve güvenliği desteklemek için kullanır. Bazı çerezler kişisel bilgiler içerir, örneğin Uzman, sisteme giriş yaparken “beni hatırla” tuşuna bastığında bir çerez kullanıcı adının hatırlanmasını sağlar. Uzman, Çerezlere izin vererek bunu kabul etmektedir.

 

19. Medirevo’nun duyuru/bildirim/Kitapçığın bu bölümünde yapacağı her türlü değişiklik Medirevo resmi web sitesinde yayınlanacak ve gerektiğinde Uzmana e-posta veya başka bir yöntemle bildirim yapılacaktır. Değişiklikler yayın tarihinde yürürlüğe girer. Bu değişikliğin yürürlüğe girmesini takiben Uzmanın, Medirevo resmi web sitesini kullanması veya bir sipariş vermesi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.

 

20.Telif haklarının Medirevo’ya ait olduğu tasarımlar, programlar, metinler, grafik ve çalışmaları, yazılı ve görsel yayınların tamamı, DVD, CD, videolar, fotoğraflar, görseller, güfte ve müziklerin Çoğaltılması ve kullanılması Medirevo’nun yazılı onayına tabidir.

We use cookies to give you a better experience while using our website.. _dil_trGizlilik Politikası Our page describes what cookies are and how they are used. I AGREE